Language selection

Yeminli Tercüman / Sworn Translations

News

Hukuki belgeler

 • Vekâletname
 • Mahkeme kararı
 • Sözleşme
 • Noter tastikleri
 • Diğer adli belgeler
 • Banka ekstreleri
 • İhale ve teklif belgeleri
 • İmza sirkülerleri
 • Emeklilik ile ilgili belgeler
 • Vergi işlemleri ile ilgili belgeler
 • Tapular
 • Emlâk alış, satış ve transfer belgeleri
 • Emlak ya da mülk ile ilgili diğer belgeler

Yeminli tercüman tarafından çevrilmesini istediğiniz belgelerin çevirisi için ulaşım masrafına ve zaman kaybına son! Posta, akıllı telefon, e-posta ya da faks ile gönderebileceğiniz belgeler çevrilip onaylanarak İngiltere’nin neresinde olursanız olun güvenceli posta ile size ulaştırılır. Belgelerimi size nasıl ulaştırabilirim?