Language selection

Yeminli Tercüman / Sworn Translations

News

Yeminli Tercüman • Çevirmen Kimdir?

Yeminli Tercümanlık uygulaması ülkeden ülkeye değişmektedir.

Türkiye’deki uygulamaya göre ilgili dilde yeterli olduğunu belgeleyen kişiler noter ya da mahkeme huzurunda yemin ederek yeminli tercümanlık hizmeti verme yetkisi almaktadırlar.

İngiltere’deki uygulamada ise, Yeminli Tercümanlık hizmeti vermek isteyen kişinin önceden belirlenmiş eğitim, yeterlik ve deneyim şartlarına haiz olduğunu kanıtlayarak meslek odalarına kayıt olması gerekir. Bazı kurumların diğer meslek odalarının çevirilerini kabul etmekle birlikte Mütercim Tercümanlık Enstitüsü üyelerinin tercüme edip onayladığı belgeler tüm resmi ve özel kurumlar tarafından kabul edilmektedir.