Language selection

Yeminli Tercüman / Sworn Translations

News

Apostil • Tasdik Şerhi Nedir?

Apostil bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek söz konusu belgenin başka bir ülkede yasal olarak geçerli kabul edilmesini sağlayan bir onay sistemidir. Apostil işlemi ile ilgili kurallar 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla belirlenmiş olup bu kurallar Lahey Konvansiyonuna üye veya taraf ülkeler arasında geçer- lidir. Apostil şerhi ile onay verecek yetkili makamlar üye ya da taraf devletlerin kendilerince belirlenir.

Apostil için İngiltere’de tek yetkili makam İngiliz Dışişleri Bakanlığı Tasdik Ofisidir (Foreign and Commonwealth Office). Apostil onayı alma süresi belgenin niteliğine göre değişebilmektedir. Apostil başvurusunu şahsen yapabileceğiniz gibi cüzi bir ücret karşılığı sizin adınıza biz de yapabiliriz. İngiliz Dışişleri Bakan- lığı Tasdik Ofisince tasdik edilen belgeler doğrudan Türkiye’de kullanılabilmekte ve ayrıca başkonsolosluk onayı gerekmemektedir.

Türkiye’de apostil için yetkili merci, belgenin niteliği ve mülki idare amirliklerine göre değişmektedir. Valilikler, Kaymakamlıklar, adli belgeler için Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlıkları, Adliye Encümenlikleri ya da Adalet Komisyonu Başkanlıkları apostil işlemi için yetkili.