Language selection

Yeminli Tercüman / Sworn Translations

News

Yeminli Tercüme • Çeviri nedir?

Başka bir dilde düzenlenmiş olup İngiltere’de yasal geçerliliği kabul edilmesi istenen belge ya da belgelerin yetkili / yeminli bir tercüman tarafından İngilizceye çevrilmesi gerekir. Yeminli Tercüme, yeminli tercüman tarafından belgenin aslı esas alınarak başka bir dile çevrilen ve çeviren yeminli tercüman tarafından çevirinin doğru ve aslına uygun olduğuna ilişkin onay belgesi düzenlenip imzalanan çeviridir. Yeminli tercüman tarafından çevrilen bir belgenin yeminli tercüme olarak kabul edilmesi için çeviriyi yapan yeminli tercümanın kişisel bilgilerinin, meslek odası numarasının onay belgesi üzerinde belirtilmesi ve meslek odası yetki pulunun yapıştırılması gerekir. İngiltere uygulamasında yeminli tercümelere ayrıca noter onayı istenmemektedir.

Yazılı tercüme açısından Türkiye’deki Yeminli Tercüme uygulaması farklıdır. Türkiye’de ilgili dilde yeterli olduğunu belgeleyen kişilere noter huzurunda yemin ettirilerek yeminli tercüman yetkisi verilmektedir. Noterde yemin eden tercüman, yemin etmiş olduğu notere bağlı olarak çalışır. Yeminli tercüman tarafından yapılan tercümeler bağlı bulunduğu noter tarafından tasdik edilir.